Curiositats

Aquest apartat l'he obert amb la intenció d'explicar-vos com va sorgir la idea de muntar una empresa, els entrebancs i coses curioses que et poden passar durant el desenvolupament de la botiga, per tal que pugui servir a algú altre la meva experiència.

També però hi posaré impressions i desventures i aventures en el transcurs del camí.

Recent blog posts

El meu client part I

Naturalis list Curiositats comment 0 favorite 969
Carta als meus clients.-

Llegir més

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte January February March April May June July August September October November December st nd rd th

Segona decisió important.-

Naturalis list Curiositats comment 0 favorite 1118
Quin nom li posaré a l'empresa? Com ha de ser la imatge corporativa de la marca? Què vull transmetre als meus clients?

Llegir més

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte January February March April May June July August September October November December st nd rd th

Nou registre de comptes