Què necessitem bàsicament els éssers humans per viure i estar satisfets?

person Posted By: Naturalis list In: Curiositats El: comment Comentari: 0 favorite Hit: 1201

Piràmide de Maslow.-

Aquesta és una teoria psicològica que va proposar el sr. Abraham Maslow al 1943. Parla de la motivació humana.

Diu essencialment, que a mida que anem satisfent les necessitats bàsiques, els humans desenvolupem necessitats i desitjos més elevats.

Se sol representar amb una piràmide que la formen 5 grups i va de baix a dalt.

Fisiologia.- Respirar, alimentar-se, descansar, tenir sexe, homeostasi

Aquestes necessitats són les bàsiques per mantenir la homeostasi ( referit a la salut de l'individu) i inclouen;

  1. Necessitat de beure aigua
  2. Necessitat d'aliments
  3. Necessitat de dormir
  4. Necessitat d'eliminar els detritus.

Seguretat.- Seguretat física, de feina, de recursos, moral, familiar, de salut, de propietat privada.

Afiliació.- Amistat, afecte, intimitat sexual.

Aquestes estan lligades al desenvolupament afectiu de l'individu, són les necessitats d'associació, participació i acceptació.

En el grup hi ha, l'amistat, l'afecte i l'amor. Se satisfan mitjançant les funcions de serveis i prestacions que inclouen activitats esportives, culturals i de lleure. Els humans som sociables i necessitem relacionar-nos i agrupar-nos, en familia, amb amics i formalment en organitzacions.

Reconeixement.- Autoreconeixement, confiança, respecte, èxit.

Hi ha vegades que les empreses no prenen seriosament aquest punt i només s'enfoquen a la remuneració econòmica i s'obliden que les persones també tenen sentiments. Això no només afecta benèficament a l'individu sino a tota la família.

Un exemple d'aixó és quan un pare va a una reunió a l'escola del seu fill i el feliciten per les notes que ha tret. No només està content el nen si no també els pares que reconeixen l'esforç que han fet tots perquè això passés. Així el nen tindrà una motivació extra per continuar treballant i esforçant-se.

Autorealització.- Moralitat, creativitat, espontaneitat, falta de prejudicis, acceptació dels fets i resolució de problemes.

Són les més elevades i es troben a dalt de tot de la piràmide, mitjançant de la seva satisfacció personal troben un sentit a la vida a través del desenvolupament del seu potencial en una activitat. S'arriba aqui quan els altres nivells han estat assolits i completats.

Els quatre primers s'agrupen en necessitats de dèficit i l'últim en necessitat de ser.

Els humans creiem que les necessitats que ens afecten en l'actualitat són diferents de les que tenien els individus de l' Edat Mitjana o de la Prehistòria, però no es cert. Són finites, poques i clasificables i també són les mateixes en totes les cultures i periodes històrics. El que canvia són els mitjans utilitzats per assolir la satisfacció de les necessitats.

Les bàsiques constitueixen un dret inalienable del ser humà ja que tenir aquestes cobertes fan la dignitat de l'individu i les comunitats. Actualment, hi ha models arreu del món que fan que milions de persones hagin perdut aquests drets bàsics i fonamentals, de satisfer-les mentre els que sí les tenen s'ho miren des de la distància.

Fins aviat!!!!

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Nou registre de comptes